bip
master

WŁADZE SPÓŁKI

Władzami spółki są:
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Skład Rady Nadzorczej MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Henryk Borczyk – Przewodniczący RN
Henryk Utrata – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Prasoł – Sekretarz RN
Barbara Rymer
Krystian Grzesica
Krzysztof Pogoda
Janusz Mazur
Jan Chwiędacz
Stanisław Jagoda

Skład Zarządu MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

mgr Mieczysław Podmokły - Prezes Zarządu
dr inż. Krzysztof Setlak - Wiceprezes Zarządu

Wytworzył: Karolina Chemicz (2015-03-26 10:43:32)
Typ dokumentu:
Udostępnił: Karolina Chemicz (2017-08-01 14:21:27)
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Chemicz (2017-08-01 14:20:24)

Archiwalne wpisy: 2017-08-01 14:20:24 2017-07-07 11:32:53 2015-03-26 10:45:06 2015-03-26 10:44:56 2015-03-26 10:44:40 2015-03-26 10:43:49 2015-03-26 10:43:32