bip
master

GŁÓWNA STRONA BIP

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej spółki MASTER Odpady i Energia.

Podstawa prawna tworzenia podmiotowej strony BIP:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.