bip
master

Instrukcja korzystania z BIP

INFORMACJE OGÓLNE Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:
Menu górnego zawierającego przejścia do:
strony startowej Biuletynu Informacji Publicznej MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.,
Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/),
Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron BIP;
Modułu wyszukującego znajdującego się pod logiem BIP;
Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP;
Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:
kto i kiedy wytworzył daną informację,
kto i kiedy wprowadził daną informację do Biuletynu,
kto i kiedy zmodyfikował daną informację.