bip
master

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Spółka MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. na mocy uchwały nr V/6/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego dnia 16 marca 2015r. została ujęta w:
wykazie instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), oraz
w wykazie do Kompostowni odpadóW komunalnych dla Regionu IV.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (pdf, 199.73kB)

Wytworzył: Karolina Chemicz (2015-03-30 14:49:56)
Typ dokumentu:
Udostępnił: Karolina Chemicz (2015-03-30 15:28:46)
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Chemicz (2015-03-30 15:28:44)

Archiwalne wpisy: 2015-03-30 15:28:44 2015-03-30 15:09:50 2015-03-30 14:49:56